praktische info

intakegesprek met ouders

Dit is een verkennend gesprek aan de hand van een vragenlijst die u vooraf invult.

                                         Prijzen geldig vanaf 1 mei 2024


THERAPIESESSIE met kind

Deze sessies zijn op maat van elk kind. Op de pagina werkwijze kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn om aan de slag gaan.


EVALUATIEGESPREK MET OUDERS

Na 7 à 8 sessies is er overleg met de ouders. Onderwerpen van dit gesprek zijn: vorderingen, transfer naar het dagelijks leven bv. thuis of op school en blijvende vragen.


OUDERONDERSTEUNING

Samen kijken we naar wat er speelt tussen jou en je kind.  We onderzoeken wat er goed gaat om de sleutel te vinden tot de gewenste verandering. 


COACHINGSSESSIE OP SCHOOL

Als ouder kan je in overleg met de klasleerkracht en/of zorgleerkracht de mogelijkheid bespreken mijn hulp als coach in te roepen op school. Samen zoeken we naar mogelijkheden om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen.  Als coach ga ik voor een positieve en oplossingsgerichte samenwerking. We onderzoeken wat er goed gaat om de sleutel te vinden tot de gewenste verandering. 

 


GESPREK OP SCHOOL

Op jullie vraag neem ik graag mee deel aan een MDO gesprek op school waarbij ik mee de noden van jullie kind in beeld breng en mee bekijk welke ondersteuning op school mogelijk is. 

 


OPMAKEN VAN VERSLAG

Op vraag maak ik een uitgebreid verslag op van de therapie. 

 

 

 

 

 

 

In overleg kan er ook begeleiding aan huis of op school gepland worden. In dit geval worden er ook verplaatsingskosten aan O,40 euro per kilometer aangerekend. 

 

U kan steeds annuleren tot 48 uur voor de geplande afspraak. Daarna wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht. 

Indien u niet komt opdagen, wordt het volledige bedrag aangerekend.